Lebbing Bouwkundig Advies

Welkom  uw beginpunt voor de verduurzaming.

Interne kwaliteitsborger Bouwwerken                


 

Per 1 Januari 2024 veranderd er door de komst van de Omgevingswet en de WKB veel in de bouwkolom.

Waar daarvoor bouw en woningtoezicht werkzaam is wordt gedaan door een kwaliteitsborger.

Het omslagpunt is van toezicht naar borging op de bouwplaats hiermee worden bouwfouten, uitvoering problemen en ontwerp fouten voorkomen.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke werkzaamheden en kan aansprakelijk worden gesteld.

De consument krijgt een bouwwerk zoals is afgesproken als opgeleverd wordt en niet voldoet kan de consument gebruik maken van de 10% depot regeling de bouwsom wordt  vergoed als hij goedkeuring heeft gegeven.


Lebbing Advies is geregisteerd en gecertificeerd in het CETIGO register voor expert binnen de duurzaamheid.

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn