Lebbing Bouwkundig Advies

Welkom  uw beginpunt voor de verduurzaming.




Integraal woning Inspecteur

Lebbing bouwkundig Advies voor een integraal woning inspectie of een beng expert bestaande bouw, alle zaken voor de transitie van de gebouwde omgeving de onderhoud of gebreken zichtbaar in een Beng inspectie, advies en de uitvoering, met name de risico’s vastlegt in een rapport.

Beide werkzaamheden hebben tot doel om een integraal en duurzaam overzicht krijgt die nodig is om de verduurzaming van de bestaande bouw efficiënt en doelmatig met overzicht van de kosten stapsgewijs te laten uitvoeren.

Bij de integrale inspectie, woning en utiliteitsbouw, worden het dak, gevels, vloeren, isolatie, beglazing, kozijn en onderhoud, installaties , inconformiteiten de 3 bla  domotica en constructie onderzocht.

De woning of utiliteitsbouw  de onderhoud en gebreken vastgelegd, constructiedeel of component.

Een conditiemeting  NEN 2767  een meting  van bouwdeel of constructie per klasse beoordeeld in uitstekend tot zeer slecht.







U ontvangt een uitgebreid rapport met foto’s


De enige erkende inspectiemethode in Nederland Integraal Woning Inspecteur.

In de indeling  A. Bouwbesluit  B. Onderhoud  C. Energie  D. Inconformiteiten

De staat van het bouwbesluit, onderhoud  duurzaamheid met energieklasse berekend.

Met een Beng Advies begint een effectief startpunt om de verduurzaming  algeheel  uit te voeren en toekomstbestendig te maken!


Nieuwbouw keuring.

 


      Bij de oplevering van nieuwbouw kunnen uitvoeringsproblemen ontstaan o.a. door opmeting, uitvoer van de werkzaamheden of de werkdruk!

      Met een oplevering inspectie is de staat van bouwtechnische en bouwkundige van de woning of utiliteitsbouw vastgelegd in een rapportage.

     Deze keuring is noodzakelijk bij een aankoop of verkoop van de woning om de gebreken die hoge reparatiekosten vergen te voorkomen.


Voor de oplevering keuring betaald u  145,00 euro.


 BOEI rapport Voldoet aan de eis van NHG  aanvraag zekerheid voor de koper en verkoper inclusief  329,00 euro.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn