Lebbing Bouwkundig Advies

Welkom  uw beginpunt voor de verduurzaming.

Klimaat en leefbaarheid  door   verduurzaming draagt u bij.

 Woningeigenaren moeten bij een ingrijpende renovatie vanaf 1            februarIi een minimale hoeveelheid energie duurzaam opwekken. Dat kan bijvoorbeeld via een warmtepomp of boiler. ... De Renewable Energy Directive II (REDII) verplicht EU-landen om per 30 juni 2021 maatregelen te nemen rond hernieuwbare energie

Verplichting energielabel C kantoren 2023 

 Voldoet aan de eis van NHG  aanvraag zekerheid voor de koper en verkoper.

 

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal 

   energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Bekijk de pagina Energielabel C kantoren voor meer informatie.


District Friesland. LEMMER en 4 Noordelijke Provincies.


woninginspecteur NTA 8060  enige erkende inspectiemethode in Nederland.

Woninginspectie  bestaande bouw  Utiliteitsbouw kantoren  fabrieken sportcomplexen  verzorgcentrum  Bedrijven   Ziekenhuizen.


Beng expert gebouwde omgeving Certigo register voor een uitvoerder van een duurzaamheid rapportage.

Beng 1 isolatie  

Beng 2 installaties ventilatie.  

Beng 3 opwekking zonnepanelen  warmtepomp 


Strekkend in Friesland, Flevoland  


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn